هارپی

هارپی(Harpy) نصف انسان و نصف پرنده
موجودات

هارپی(Harpy) نصف انسان و نصف پرنده

هارپی در اساطیر یونان و رومانی،هارپی ها موجودات افسانه ای هستند که نصف آن ها از پرنده و نصف دیگر…
دکمه بازگشت به بالا
بستن