فنریر

افسانه فنریر (Fenrir)
اساطیر

افسانه فنریر (Fenrir)

“فنریر” گرگی غول آسا در افسانه ای نورس است.او پسر بزرگ “لوکی” خدای حقه بازی و ترفند است.برادر فنریر “جورمنگند”…
دکمه بازگشت به بالا
بستن