فلج خواب

بختک (Night Hag)
ایران

بختک (Night Hag)

بختک چیست؟ بختک حالت سنگینی است که در خواب به انسان دست می دهد.پدیده پزشکی فلج خواب همان بختک است.…
دکمه بازگشت به بالا
بستن