دورف

دورف (Dwarf)
اساطیر

دورف (Dwarf)

در اساطیر نورس و ژرمنی،دورف ها موجوداتی بسیار سیاه،انسان مانند،قد کوتاه،ریش بلند و زشت و اغلب نامرئی یاد شده اند.آن…
دکمه بازگشت به بالا
بستن