جن (Jinn)

جن چیست؟ بنابر متون باستانی و اسلامی،جن موجودی اسرارآمیز است که مانند انسان دارای قدرت عقل و اختیارو تکلیف است.بنابر برخی روایات و آیات، جنیان ها از آتش هستند و یا از آتشی که دود تولید نمی کندخلق شده اند...

نوم یا گنوم (Gnome)

گنوم چیست نوم یا گنوم موجودی کوتوله و بسیار کوچک است که وابستگی بسیار به زمین دارد.در افسانه های قدیم آن ها معدنچی های زیرزمینی بودند اما امروزه گویا آنها از تونل ها در آمده و در باغبانی به انسان ها کمک می...

تک شاخ (Unicorn)

اسب تک شاخ در اعماق جنگل موجودی در میان درختان پدیدار می شود.اسبی سفید و براق که مانند خورشید می درخشد از میان سر او شاخی بزرگ در آمده است و با غرور و افتخار می ایستد.میتوانی سعی کنی او را بگیری اما موفق...

افسانه آراکنی,مانسترپدیا,فانتزی,موجودات افسانه ای,داستان تخیلی

افسانه آراکنی(Arachne)

روزی روزگاری در یونان باستان دختری به نام آراکنی زندگی می کرد.او بافنده (فرش بافی یا تابلو فرش) بسیار ماهری بود،به حدی مغرور بود و به خودش افتخار می کرد که الهه ی دانایی و مهارت آتینا را به چالش دعوت کرد.آتینا الهه ی...

گابلین(Goblin)

گابلین (Goblin) یک موجود افسانه ای است که فولکلور آن اغلب به اروپا و دوران قرون وسطا برمیگردد.در قوم های مختلف آن را به نوعی جن میشناسند.آن ها اغلب موجوداتی کوتوله و گاهی سبز رنگ با دماغی دراز،پوست چروکیده،ناخن و دندان...

شیردال(Griffin)

شیردال شیردال (Griffin,Griffon,Gryphon) یک موجود افسانه ای با بدن،دم و پاهای سیاه یک شیر و سر و بال های یک عقاب است.چون شیر پادشاه حیوانات بود و عقاب هم پادشاه پرندگان،او را موجودی قدرتمند،باشکوه و شاهانه میدانستند که...

بختک (Night Hag)

بختک حالت سنگینی است که در خواب به انسان دست می دهد.پدیده پزشکی فلج خواب همان بختک است. شاید برای شما پیش آمده باشد که بیدار باشید اما چشمانتان باز نشود و نتوانید تکان بخورید و به سختی نفس بکشید،حتی قادر به دهان باز...

تلگرام و اینستاگرام ما