ترک

جن (Jinn)

جن (Jinn)

جن چیست؟ بنابر متون باستانی و اسلامی،جن موجودی اسرارآمیز است که مانند انسان دارای قدرت عقل و اختیار و تکلیف است.بنابر برخی روایات و آیات، جنیان ها از آتش هستند…
بختک (Night Hag)

بختک (Night Hag)

بختک چیست؟ بختک حالت سنگینی است که در خواب به انسان دست می دهد.پدیده پزشکی فلج خواب همان بختک است. شاید برای شما پیش آمده باشد که بیدار باشید اما…
دکمه بازگشت به بالا
بستن