جن (Jinn)

جن چیست؟ بنابر متون باستانی و اسلامی،جن موجودی اسرارآمیز است که مانند انسان دارای قدرت عقل و اختیارو تکلیف است.بنابر برخی روایات و آیات، جنیان ها از آتش هستند و یا از آتشی که دود تولید نمی کندخلق شده اند...

نوم یا گنوم (Gnome)

گنوم چیست نوم یا گنوم موجودی کوتوله و بسیار کوچک است که وابستگی بسیار به زمین دارد.در افسانه های قدیم آن ها معدنچی های زیرزمینی بودند اما امروزه گویا آنها از تونل ها در آمده و در باغبانی به انسان ها کمک می...

تک شاخ (Unicorn)

اسب تک شاخ در اعماق جنگل موجودی در میان درختان پدیدار می شود.اسبی سفید و براق که مانند خورشید می درخشد از میان سر او شاخی بزرگ در آمده است و با غرور و افتخار می ایستد.میتوانی سعی کنی او را بگیری اما موفق...

جن

جن (Jinn)

جن چیست؟ بنابر متون باستانی و اسلامی،جن موجودی اسرارآمیز است که مانند انسان دارای قدرت عقل و اختیارو تکلیف است.بنابر برخی روایات و آیات، جنیان ها از آتش هستند و یا از آتشی که دود تولید نمی کندخلق شده اند. قرآن در ۲۲ آیه...

نوم

نوم یا گنوم (Gnome)

گنوم چیست نوم یا گنوم موجودی کوتوله و بسیار کوچک است که وابستگی بسیار به زمین دارد.در افسانه های قدیم آن ها معدنچی های زیرزمینی بودند اما امروزه گویا آنها از تونل ها در آمده و در باغبانی به انسان ها کمک می کنند. توصیف...

اسب تک شاخ,تک شاخ,

تک شاخ (Unicorn)

اسب تک شاخ در اعماق جنگل موجودی در میان درختان پدیدار می شود.اسبی سفید و براق که مانند خورشید می درخشد از میان سر او شاخی بزرگ در آمده است و با غرور و افتخار می ایستد.میتوانی سعی کنی او را بگیری اما موفق نخواهی شد،او...

هارپی

هارپی(Harpy) نصف انسان و نصف پرنده

هارپی در اساطیر یونان و رومانی،هارپی ها موجودات افسانه ای هستند که نصف آن ها از پرنده و نصف دیگر آن ها از انسان تشکیل شده است.آنها اصولا به صورت پرندگان با سر دختر توصیف می شدند که صورتی رنگ پریده و گشنه و پنجه های دراز...

لامیا

لامیا هیولای کودک خوار (Lamia)

لامیا در اساطیر یونان،لامیا زنی بود که پس از کشته شدن کودکانش توسط هِرا،تبدیل به هیولایی کودک خوار شد.هِرا همسر زئوس بود و متوجه قرار های مخفیانه او با لامیا شد.او نفرینی بر روی این زن قرار داد که هرگز نتواند بخوابد و...

پگاسوس

پگاسوس اسب بالدار در اساطیر یونان

پگاسوس پگاسوس اسب نر بالدار افسانه ای،یکی از معروف ترین موجودات افسانه ای در اساطیر یونان است.او به رنگ سفید خالص است.او فرزند پوسایدن و مدوسا بوده،وقتی که پرسیوس سر مدوسا را قطع کرد از خون او سه فرزند به دنیا آمد که...

تلگرام و اینستاگرام ما